Duyurular Değerler Eğitimi Mayıs-Haziran Konusu "SABIR"

Değerler Eğitimi Mayıs-Haziran Konusu "SABIR"

Değerler Eğitimi  Etkinlik Formuna ulaşma için tıklayınız DEĞERLER EĞİTİMİ

YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

Değerler Eğitimi Kapsamında yapılacak olan çalışmalar ikişer aylık olarak yapılacaktır.

Çalışmalarda bir ana başlık ve alt başlıklar olacaktır. Yapılacak olan tüm çalışmalar bu başlıklara göre yapılacaktır.

Çalışmalar iki aşamalı olacaktır.

Birinci aşama Tüm öğretmenler tarafından yapılacaktır; tüm öğretmenlerimiz derslerinde Değerler eğitimi ayın konusu ile ilgili neler yapacaklarını web sitemizde yer alan linke girerek formu dolduracaklar ve bu çalışmaları yaptıktan sonra mutlaka çalışmanın görsellerini ve videolarını çekip  yapılan çalışmayı anlatan kısa bir özetiyle birlikte dijital ortamda ilgili müdür yardımcısına vereceklerdir. İlgili müdür yardımcısı gelen çalışmaları öğretmen adlarına göre tek tek klasörleyerek hepsini okul klasörü içerisinde birleştirecektir.

İkinci aşama Okul Geneli etkinlikler şeklinde olacaktır;  aylara göre her değerle ilgili olarak her okul, okul etkinlikleri yapacaktır. . Bu etkinlikler  ayın değeri ile ilgili olarak konuşmacı, yazar davet etme, veli bültenleri, konferans, ayın değerine yönelik veli toplantıları, kahvaltılar , bayrak törenlerinde ayın değerleri ile ilgili kısa ve etkili konuşmalar, çeşitli yarışmalar şeklinde yapılabilecektir. Bu çalışmalarda başarılı olanlar okul çapında mutlaka ödüllendirilerek öğrenciler değerler eğitiminde takdir ve teşvik edilmiş olacaklardır.

Okul genelinde yapılacak olan çalışmalarda okullardaki değerler kulübünden faydalanılması yerinde olacaktır.

 Bu etkinlikler değerlerle ilgili olarak velilere yönelik olarak da yapılacaktır. Bu kapsamda aylara göre her değerle ilgili bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak velilere gönderilecektir. Mektupta açık ve öz olarak , ilgili değer bağlamında okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu hatırlatılacaktır.

**Okul genelinde yapılan Okul etkinlikleri de ayrıca fotoğraf ve videolara kaydedilerek yapılan çalışmaların geneli hakkında Word belgesine Okul raporu yazılarak tüm çalışmalar okul  klasöründe dijital ortamda birleştirilerek  İlçe Strateji birimine imza karşılığı elden telsim edilecektir.Dijital ortamda oluşturulacak klasörlerin ve raporların nasıl olacağına dair Örnek

 

 değerler eğitimi

 

 

 

 

 

 

Bu şekilde ilgili müdür yardımcısı tarafından tüm çalışmalar klasör halinde toplanacak ve raporlarla birlikte DVD ortamında üst yazısı ile birlikte Strateji Geliştirme Birimine belirlenen süre içerisinde imza karşılığı teslim edilecektir.

Okul genelinde yapılan faaliyetlerin rapor formatı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara önümüzdeki günlerde ulaştırılacaktır.

 

 

Mayıs – Haziran Ayı : NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI

·         01.05.2013 ile 30.06.2013 tarihleri arasında okullarımızda değerler eğitimi ile ilgili olarak işlenecek ayın değerinin GENEL BAŞLIĞI  " SABIR " değeridir. 

Alt Başlıklar ise;

-Öz Denetim                                                    -Hakkını Arama

-Azim ve Kararlılık                                         -Haklara Saygı

-Öz Disiplin                                                       -Felaketlere Karşı Kendimizi ve Toplumu Nasıl Koruyabiliriz

-Sorumluluklarımızı Yerine Getirebilmek İçin Sabır

-Hayatın Zorluklarına Karşı Tahammül                                                                              

               

Ders Öğretmenin Yapacağı İşler

1.) Değere ait kazanımlarla ilgili faaliyetini öğrencileri ile birlikte işler.

2.) İşlediği değere ait faaliyet ile ilgili dokümanlardan seçtiği en iyi çalışmayı bunlar belge (word, excel, pdf,...), sunu, video ve fotoğraf türünde olanları  ve yaptığı çalışmayı anlatan kısa raporu okulundaki ilgili müdür yardımcısına dijital ortamda verir.

3.) Ayın değerine ait yaptığı etkinlik bilgilerini, o değerin işleneceği ayın sonuna kadar , istediği herhangi bir internet bağlantısı olan bilgisayardan değerler eğitimi etkinlik formunu doldurarak girer.

Değerler eğitimi etkinlik formuna ve ayın değeri ile ilgili dokümanlara ve ayrıntılara http://tuzla.meb.gov.tr/  web sayfasından ulaşabilirler.

Formu son doldurma tarihi 31 Mayıs 2013 dür. 31 Mayıs 2013  tarihinden sonra veri girişi yapılamayacaktır.

Okuldaki İlgili Müdür Yardımcısının Yapacağı İşler

1.) Okulundaki her öğretmen için kendi bilgisayarında oluşturduğu klasörde ders öğretmenin verdiği dökümanları saklar. (Örnek: "Okul Adı / Ayın Değeri / Öğretmen Çalışmaları ve Raporları/ Öğretmen adı ve Sınıfı- Okul Geneli Çalışmlar ve Raporu biçiminde olacaktır.)

2) Okul genelinde yapmış olduğu faaliyetlerin raporunu hazırlar ve yapılan etkinliklerle ilgili görselleri ve Okul raporunu fotoğraf/video , film…vs oluşturduğu Okul klasörünün içinde bir araya getirir.

3) Ayın değerine ait dökümanları DVD`ye kaydeder. Takip eden ayın ilk haftasında ilçe Strateji birimine imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Değerler Eğitimi İle İlgili Aylara göre konuların Web sayfasından takip edilmesi gerekmektedir. Bu alandaki bilgi ve dokümanlar sürekli güncellenecektir.

   

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI KONULARI VE KONU ALT BAŞLIKLARI

                                               BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

                                               Kardeşlik için fedakarlık

                                               Dayanışma

                                               Farklılıklara Saygı

                                               Yardımlaşma                                   

KASIM-ARALIK                 Hediyeleşme

                                               Ortak Noktalarımız

                                               Birlikte Yaşama Kültürü

                                               Ön Şartsız Kabul

                                               Hoşgörü

 

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI

                                               Selamlaşma

                                               Empati

                                               Teşekkür Etme

OCAK-ŞUBAT                    Büyüklere Saygı

                                               Küçüklere Sevgi

                                               Özür Dileme

                                               Birlikte Yaşama Kuralları

 

                                                 VATAN SEVGİSİ      

                                               Toprağın Vatan Olması

Şehitlik ve Gazilik

                                               Toplumsal Değerlere Saygı

MART-NİSAN                    Aynı Topraklara Ait Olma

                                               Ortak Noktalarımız

                                               Vatanımıza Karşı Sorumluluklarımız

                              

                                                SABIR      

                                                Öz Denetim

                                               Azim ve Kararlılık

                                               Öz Disiplin

MAYIS-HAZİRAN             Haklara Saygı

                                               Hakkını Arama

                                               Felaketlere Karşı Kendimizi ve Toplumu Nasıl Koruyabiliriz

                                               Sorumluluklarımızı Yerine Getirebilmek İçin Sabır

                                               Hayatın Zorluklarına Karşı Tahammül

 

 Yayın:08.05.2013 - Güncelleme:08.05.2013 - 15:10 - Görüntülenme:3182